eueurogalicjalogo wektorowe LGDZLLeaderprow

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Pomnik Wincentego Witosa
wrzesień 01, 2014
Views: 272
(0/0) Votes
Description:

Pomnik Wincentego Witosa zlokalizowany jest w miejscu publicznym, w centrum miejscowości, w otoczeniu zieleni, w bliskości szkół, przy schronisku młodzieżowym na szlaku trasy rowerowej „Green Vello”. Przy pomniku znajduje się obelisk z tablicą pamiątkową oraz ławka niepodległości zapewniająca dostęp do sieci bezprzewodowego Internetu i sieci elektrycznej umożliwiającej ładowanie urządzeń za pomocą przewodu USB.


Miejsce to upamiętnia lata 1932 i 1933, kiedy miały miejsce dwa wiece z udziałem Wincentego Witosa (premier rządu II Rzeczypospolitej w latach 1920-1921, 1923, 1926 i prezes PSL „Piast” w latach 1918-1931, później PSL w 1935, 1939, 1945r.) Na wiece przybyło odpowiednio w roku 1932 -20 tys. ludzi, a w roku 1933- 40 tys. ludzi. Były to wydarzenia mające ogromne znaczenie dla społeczności lokalnej w tamtym okresie.
„....Na powitanie Wincentego Witosa wyjechała banderia składająca się z 300 koni i 98 rowerzystów z Rakszawy, Żołyni i Woli Dalszej. Powitanie nastąpiło na Woli Bliższej, w domu sekretarza Stronnictwa Ludowego. Olbrzymi pochód ciągnący się trzy kilometry otwierała banderia i cykliści. Wśród całej drogi stały tłumy ludu, witając okrzykami Witosa. Wzruszający był moment, gdy w lesie dąbrowskim kawaleria chłopska zanuciła pieśń. Ludność Rakszawy witała prezesa przy triumfalnej bramie, z napisem „Witaj, Wodzu Ludu”. Przy dźwiękach orkiestry rakszawskiej ruszono pochodem sprzed Domu Ludowego na sumę do kościoła parafialnego. Nabożeństwo odprawił i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Jan Bazan, który poświęcił sztandar. Po nabożeństwie w pochodzie wyruszono na obszerne błonie na Kościelnym, gdzie odbył się wiec. Błonie obejmujące kilkanaście mórg, zapełniły się tłumem liczącym ponad 20 tysięcy osób. Na wielkiej trybunie odbyło się uroczyste wbijanie pamiątkowych gwoździ i wpisanie do księgi. Po zakończeniu tej uroczystości, odbył się wiec publiczny, któremu przewodniczył były senator Jachowicz z byłym posłem Sobkiem i Antonim Decem oraz Stanisławem Kozakiewiczem. Następnie głos zabrał Wincenty Witos, który w swoim przemówieniu porwał zebrane tłumy. Mowę przerwano licznymi oklaskami. Za rok, 18 czerwca 1933r., na łąkach na Kościelnym obchodzono jubileusz 25-lecia pracy parlamentarnej Wincentego Witosa. Na tą uroczystość przybyło ponad 40 tysięcy ludzi. Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz Władysław Bachota...”

Powered by FW Gallery