eueurogalicjalogo wektorowe LGDZLLeaderprow

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

Zapytanie ofertowe

na zakup kijków do Nordic Walking

do projektu pt. „Nordic Walking spacerem po zdrowie” realizowanego w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Treść zapytania

Zał. nr 1 Formularz ofertowy

Zał. nr 2 Umowa

Zał. nr 3 Oświadczenie

Zał. nr 4 Logotypy

 

Pytania o przedmiot umowy