eueurogalicjalogo wektorowe LGDZLLeaderprow

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

DSC 1231

DSC 1232

DSC 1239

DSC 1243

DSC 1245

DSC 1246

DSC 1248

DSC 1249

DSC 1250

DSC 1252

DSC 1253

DSC 1256

DSC 1258

DSC 1260

DSC 1262

DSC 1264

DSC 1265

DSC 1267

DSC 1269

DSC 1271

DSC 1274

DSC 1276

DSC 1282

DSC 1283

DSC 1284

DSC 1285

DSC 1286

DSC 1288

DSC 1291

DSC 1295